Innovidea Oy
Çeviri siparişleri: TILAUSPORTTI.FI

Danışmanlık hizmetlerimiz

Firmanızın etkinliklerini uluslararası pazarlara taşımayı planladığınızda, önünüze dikkate almanızı gerektiren çok sayıda hususun çıktığını görürsünüz:
•    Pazar analizi
•    Pazarlama malzemelerinin başka bir dile çevrilmesi
•    Gereken ürünlerin ve internet sitelerinin bulunması
•    İritbat bilgilerinin aranıp bulunması
•    Potansiyel müşteri adaylarının aranıp bulunması
•    Tedarikçilerin aranıp bulunması
•    Fuar veya benzeri faaliyetlere katılım
•    Doğrudan yapılan görüşmelerde dil ve kültür duvarının aşılması
•    Devlet bürokrasi ile uğraşırken resmi (yeminli) çevirilerin yapılması

Genellikle yapılacak işlerin listesi uzun ve hatta hiç bitmeyecekmiş gibi görünür; oysa pratikte uluslararası pazarlara açılım zannedildiği kadar da karmaşık değildir.


Firmanızın işlerinin açılmasını mı istiyorsunuz?

Uzman kadromuza danışın. Uzman kadromuzun bilirkişi niteliğinde hizmet sunabilmesi, personelimizin yüksek eğitimli olmasına bağlı olmakla birlikte, bunun yanısıra özellikle uluslararası ticaret konularında bizzat iş yapmaktan ileri gelen tecrübe birikimimizden ve bu birikimin bir parçası olarak uluslararası işbirliği irtibat ağımızın zenginliğinden ileri gelmektedir. Turk.fi'nin danışman kadrosu, bu zengin irtibat ağı sayesinde farklı teknoloji sektörlerinin gerektirdiği bilgiye genellikle rahatlıkla ulaşabilmektedir.

•    İthalat-ihracat danışmanlığı
•    Finlandiya pazar araştırmaları
•    Rekabet edebilirlik analizi, vb.
•    Fuarlara katılım için gerekli teknik ve hukuksal organizasyonlar
•    Referans araştırması
•    Markanın korunması
•    Sertifikalandırmalar
•    Fin internet adreslerinin kaydedilmesi (.fi)
•    İnternet sitesinin Fin pazarına uyarlanması
•    İnternet üzerinden pazarlama
•    Hukuk dansmanlığı, vb.
•    Resmi/Yeminli (yazılı) tercüme
•    Sözlü tercüme hizmetleri


Hukuki danışmanlık hizmetleri

•    Finlandiya'da şirket kuruluşu
•    Temsilcilik/Distribütörlük Sözleşmeleri
•    Joint Ventures / Franchise Sözleşmeleri
•    Fikri mülkiyet hakları
•    Lisanslama
•    Şirket vergi hukuğu
•    Finlandiya ve AB sözleşme hukuğu
•    Şirket finansmanı
•    Şirket alım-satımları
•    Finlandiya iş-işveren-işçi hukuğu
•    Anlaşmazlıkların çözümü
•    Stratejik arabuluculuk hizmetleri
•    Ortaklık Sözleşmeleri
•    Mal Alımı Sözleşmeleri
•    Acenta Sözleşmeleri
•    İnşaat Sözleşmeleri
•    Kredi Sözleşmeleri
•    Lisans Sözleşmeleri
•    İş Sözleşmeleri
•    Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri